פסיכולוגיה לפי תורה

ישיבת תורת החיים, בראשות הרב שמואל טל הקימה בעז”ה בי”ס לייעוץ תורני – מכון באורך. פסיכולוגיה היא דבר מאוד חשוב. ודוקא בגלל שהיא מאוד חשובה, לתורה יש הרבה מה להגיד על כך. התורה היא זאת שבונה את המקצוע הזה. ניתן להיות פסיכולוג, וכל התורה שלך נובעת מגישות נוצריות וחילוניות. וניתן להיות פסיכולוג דתי, שאתה משתמש בכלים שאינם כלים של התורה. וכאן אנו מנסים שכל תורת הנפש היא נובעת מתוך התורה דווקא, מתוך חז”ל ובעלי המוסר, כיצד אנו בונים פסיכולוגיה מתוך תורה. זה אומר שהפסיכולוגיה יוצאת מתוך התורה. ואי אפשר ללמד פסיכולוגיה מבלי זיכוך אמיתי בתוך תורה שלמה וגדולה. 

היום מאד מקובל שכל מי שלומד חינוך בהכשרת מורים צריך ללמוד פסיכולוגיה. ומהי הפסיכולוגיה הנלמדת בכל מקום? – פרויד, אדלר, דרייקוס ועוד מגדולי הפסיכולוגיה החילונית, אשר יוצרים את השיטה הגדולה שמהווה את הבסיס לכל הספרים בנושא זה. גם במקומות דתיים נוהגים לשלוח ילד בעייתי לפסיכולוג, ואותו פסיכולוג, על פי מה שלמד בשיטות הנ”ל, חושב שיצליח לפתור את הבעיות של הילד. אפילו אברכים עלולים להביא לנשותיהם כמתנת הלידה הראשונה ספר כגון: “כיצד נגדל את ילדינו”, שמקורו בפסיכולוגיה החילונית, וספר זה יהיה ה”שולחן ערוך” של האמא הטריה. 

עקב חילול ה’ שאין גדול ממנו, הקים הרב שמואל טל, בית ספר ללימוד פסיכולוגיה לפי תורה – ייעוץ תורני. 

הרב טל מדגיש שלתורה יש כל כך הרבה מה לומר בעניין זה של ניתוח נפש האדם. החל מזמן חז”ל, דרך ימי הביניים, החסידות, תורת הרב קוק וכלה בזמננו – בכל הדורות עסקו גדולי ישראל בתחומים אלו; ולמרות זאת, במקום להקים חלופה תורנית ל”מכון אדלר” ולהציב משנה סדורה ומקיפה בפסיכולוגיה האמיתית שעל פי התורה, אשר תתן מענה לכל הבעיות הבסיסיות של החיים – אנו הולכים ללמוד זאת אצל החילונים? זאת לא תורת חיים. כביכול התורה היא מקור להלכות ולרעיונות על פרשת השבוע, אבל תשובות ופתרונות לכל השאלות הבסיסיות והקיומיות שמתמודדים אתן בכל צעד ושעל בחיים – אין בה?! את זה אנחנו צריכים ללמוד מהחילונים?! 

כל מי שמכיר קצת את הפסיכולוגיה יודע שיש הבדל תהומי בין הפסיכולוגיה של התורה ל’אחותה’ החילונית. אין מה להשוות פסיכולוגיה של קוף משוכלל לפסיכולוגיה של צלם אלוקים. המושג של יצר הטוב ויצר הרע, לדוגמה, אינם מופיעים כלל בפסיכולוגיה החילונית – כיון שכדי להתייחס לזה צריך לקבל שיש טוב ויש רע, ואיך אפשר לקבוע בלי תורה מהו טוב ומהו רע? כשמכירים בכך שיש באדם נפש אלוקית ונפש בהמית, ובאמת יש באדם כוחות רוע הנמצאים בו מתוך מטרות מוגדרות (שמטרתם לבנות כל מיני דברים), גם הבנת הנפש ודרכי הטיפול באדם שונים לחלוטין. ומעל הכל ההבנה, שכל העובר על האדם, הינו בהשגחה פרטית של הקב”ה, אשר חפץ ומבקש את טובת האדם. מלבד זאת, ישנם דברים רבים בפסיכולוגיה החילונית אשר ממש פסולים לחלוטין. למשל, מוטיבים רבים בפסיכולוגיה סותרים את מידת הענווה שהתורה מעלה על נס. 

דוגמה נוספת אותה מדגיש ואומר הרב טל, היא היחס לתשובה – לפי היהדות תמיד אפשר לתקן, ואילו הפסיכולוגיה החילונית מצדיקה מעשי פשע של פושעים אשר סבלו מבעיות שונות, כמו ילדות עשוקה וכדומה, ואף גורסת שהאדם במקרים רבים לא יכול לתקן את עצמו ואת עברו ומעתה הוא “אבוד” לכל החיים (ואגב, גישה זו שברה אנשים רבים). על כן השאלה איננה רק למי תהיה זכות ראשונים על הוצאת ספר, לדתיים או לחילוניים; זו שאלה מהותית הרבה יותר. אמנם נכון שיש הרבה עבודת מחקר שנעשית כל הזמן בעולם החילוני, ובהחלט יש לקחת ממנו נתונים וללמוד מתוכו, בבחינת “חכמה בגויים תאמין”, אבל המסקנות שנסיק  ממנו יהיו שונות לחלוטין. 

כיום מתחילה להיווצר בעולם התורני ספרות כזו, אבל ההיקף שלה איננו מספיק כלל וכלל, בהשוואה למה שהעולם החילוני מציע ולרמת הפירוט והפרקטיקה שמוגשת שם. זה צריך להיות לא רק מבחינת היקף ספרים, אלא גם בצורה של תורה שלמה, ממש כמו בפסיכולוגיה החילונית. זה צריך להיות מלווה בהקמה של הרבה מכונים, שיישמו את שילוב התורה בחיים, על ידי תוכניות, שעורים, שו”תים, מחקרים, טיפולים והתפתחות מתמדת. את דרך העבודה יש ללמוד משם, ובהתאם לכך לבנות אצלנו, בקדושה, בבית הספר ליעוץ תורני שהקימה תורת החיים, עושים את זה ובגדול. 

את עיקר הגישה סיכם הרב טל באומרו: כמו שלא יתכן שנלמד מהחילונים כיצד לחוג את השבת – ממש כך, באותה רמת חדות והכרה, נבין שהשאלה כיצד לטפל בילד היא שאלה שאין שום הגיון ללומדה מהעולם החילוני. וכשם שברור שמבית המדרש צריכים לצאת ספרי חידושים בהלכה ובאגדה, באותה מידה צריך להבין שבית המדרש צריך להוציא ספרי חינוך. ושוב, אין זה רק “להוציא מליבם של צדוקים”, אלא כי זה פשוט חלק מן התורה, שגם אותו צריך ללמוד מתוך התורה.

גלילה לראש העמוד