ישיבת תורת החיים, בראשות הרב שמואל טל שליט"א מהווה יהלום מיוחד בתוך עולם הישיבות, ננסה לתאר בקצרה את אופיה וייחודה של ישיבת תורת החיים.

א. עמל והתבוננות

באנו לעולם הזה כדי לעבוד. לפעמים מרוב הפשיטות של הדבר הזה שוכחים אותם. אנו מדגישים זאת הרבה, שאדם צריך לעבוד באופן מעשי. מי אנחנו, מה אנחנו. מה המידות שלנו. מה אנו צריכים לתקן בעצמו. מהם נקודות המוטיבציה שלנו. בתורת החיים עוסקים רבות כיצד לתקן את המידות בפועל. ואיך עובדים על שמחה, ואהבת הזולת, חסד וכו’. איך עושים זאת בפועל, זה לא פשוט בכלל. המסילת ישרים כותב זאת, שהרבה יודעים את הדברים ולא עובדים על כך. בישיבה יש על כך סדרות שיעורים, חבורות, סביב הנקודות הללו. 
בישיבת תורת החיים, אנו קוראים לזה “התבוננות”. אדם צריך לשאול את עצמו איך הוא מקדם את עצמו בעניין הזה. הדברים הללו דורשים הרבה עבודה מעשית, ולא דיבורם תיאורטיים, צריך להוריד את הדברים לפסים מעשיים. וצריך לעבוד עליהם ולתרגל אותם. 
הרב טל חוזר ומדגיש תמיד שכל זה צריך לעשות מתוך שמחה, וכל אחד צריך לעבוד מתוך הקצב שלו. השמחה זה המדד שלנו. אם אדם מרגיש שעמום רוחני, זה אומר שהוא לא עובד מספיק. ומאידך אם אדם לחוץ, זה גם סימן לא טוב. אך אם אדם עובד במרץ ושמח בעבודה שלו זה חשוב מאוד. 
כל זה טמון בכך, שכל אדם יש בתוכו רצון לעלות, והוא מיועד לעלות ולהתעלות, ועיקר העבודה זה לחבר את עצמנו לנקודת הרצון הפנימית הזאת. הקול הפנימי שרוצה שנעבוד. הרב טל אומר רבות, שהוא רואה אצל כל תלמיד ותלמיד התקדמות גדולה, כל העניין שלנו זה ללטש את היהלומים. וגם אם לא תמיד רואים זאת, בסוף זה יפרח ויגדל.

ב. לימוד תורה

נקודה שנייה זה לימוד התורה. ה’ נתן לנו את התורה. כדי שנלמד אותה. בישיבת תורת החיים, עמל התורה ויגיעת התורה וקנייה הם הדרכים העיקריות לעבודה והתקדמות. בלימוד התורה ניתן ללמוד בכל מיני דרכים ואפשריות. גם בזה יש כמה דרכים שאנו שמים על כך דגשים מרכזיים. 
מי שלומד תורה לשמה, זוכה לדברים גדולים. לנסות ללמוד תורה לשמה, להצמיח בתוכנו דברים נפלאים וגדולים. דברים נפלאים ועצומים עד מאוד. אשרינו שאנו זוכים לשבת בבית המדרש, ולהשתתף בגאולתם של ישראל. 
בישיבת תורת החיים לומדים “לאסוקי שמעתתא אליבא דהלכתא”. לימוד העיון זה לא רק לפלפל, כל סוגיה שלומדים אותה זה במטרה ללמוד על מנת לדעת כיצד להסיק את המסקנות להלכה מעשית. התורה היא לא משהו תיאורטי. הרב טל חוזר רבות שהתורה צריכה ללמד אותנו איך לחיות את החיים שלנו בפועל. לכוון את מעשינו לרצון ה’. את הדבר הזה יש לו צורה איך הוא נעשה. 
קודם כל זה בא לידי ביטוי בלימוד סוגיות הלכתיות, אנו לומדים הלכות שבת, איך לחיות נכון ע”פ רצון ה’הרב טל מוסיף נקודה יותר עמוקה מעצם הידיעה שאנו רוצים לדעת את רצון ה’ בכל סוגיה. כשאדם עושה משהו זה משפיע עליו השפעה רוחנית שנגזרת מתוך מה שהוא עושה. כשאדם יושב ומתייגע בסוגיה לדעת מה רצון ה’. הוא משריש לתוכו את ההבנה של “אנא עבדא דקודשא בריך הוא” אני צריך לחיות כל החיים שלי, בעמל וביגיעה לדעת מה ה’ רוצה ממני. וזה יוצר בתוכי שבכל דבר ודבר אני שואל את עצמי מה רצון באמת. להשריש בתוכי את ההכרה מה ה’ רוצה ממני, ורק כך אני חי. 

ישנן הזדמנויות רבות בחיים, שמאוד מתחשק לאדם לעשות משהו, ומאידך הוא יודע שאין צריך לעשות זאת. ההכרה שצריך לעשות את רצון ה’ בפרטי פרטים, זה הקניין הגדול שאנו משרישים בתוכנו. זה המפתח לעבודת ה’. ככל שיותר חדור באדם את ההכרה המוחלטת, שאין דבר כזה מעבר לרצון ה’.

אין זה אומר שאין התמודדויות, אך בכל מיני נקודות קושי בחיים, יותר מתברר מה צריך לעשות בחיים. לפעמים המסקנות הם קשות וכואבות, לימדנו הרב טל, שהביטול אל ה’ זה היסוד שלנו. כל סוגיה בחיים אנו מחפשים מה ה’ רוצה מאיתנו. אלה הם אחד הדברים החשובה ביותר בישיבת תורת החיים. 

בדורנו עם כל התהפוכות והשינויים הגדולים שקיימים בעולם, בכל התחומים כולם. גם בשאלות אישיות כאלו ואחרות, מאוד חסר ת”ח שהם מצד אחד ת”ח גדולים, ומצד שני יש להם את הכלים להתמודד עם כלים שונים. ולכן צריך ללמוד את דרכי הפסיקה, את דרכי הלימוד. יש כ”כ הרבה מה ללמוד. איך לקרוא נכון את הפוסקים. זאת חכמה שלמה שצריך ללמוד אותה, והרב טל מדריך בה את לומדי הישיבה רבות, ואם אדם לא קונה את הקניין הזה בישיבה קשה לו מאוד ללמוד אותה אח”כ. זה צורך גדול שקיים היום, שישיבת תורת החיים מנה לענות עליו. 

בישיבת תורת החיים, כל בחור צריך לכתוב מאמר בנושא הלכתי. הוא צריך להתמודד עם סוגיות הלכתיות, ולכתוב זאת כמאמר וכך להבין את הדברים. ולהגיע עם מסקנות הלכתיות שונות. ניתן לראות איך תלמידים מתקדמים בכתיבת מאמרים. וכך ניתן לראות איך הם מתקדמים. ובזה נוצר חיבור יותר עמוק אל התורה. 

ג. בקיאות בש”ס

נקודה שלישית, לומדים תוכנית של גמרא בקיאות. כל גדולי האחרונים הדגישו את הצורך שבחור ילמד ויידע את הש”ס על בוריו תוך כמה שנים. בחור שילמד את הש”ס יהיה לו מטען רוחני גדול. ברוך השם בישיבת תורת החיים, ישנם רבים שסיימו את הש”ס.

ד. הסתכלות על החיים

ישנם עקרונות שאנו מנסים לחנך לישיבה. הרב טל קורא לזה קריאת הכיוון של הישיבה. יש אפשרות להתייחס באופן שטחי וסכמתי לגבי היחס בין התורה לחיים, שיש ביניהם איזה שהוא ניגוד. התורה היא דבר יפה מאוד, אבל יש את החיים. אך אין זה נכון. ניתן לראות שיש את החיים ויש את התורה, והם סותרים אחד לשני. ויש כאלה שאומרים תחיה בתורה, ויש כאלה שאומרים תחיה ב”חיים”. אך אין זה דרכנו. בישיבת תורת החיים אנו מנסים להקנות את התפיסה, שכל אחד מאיתנו קיבל כוחות מאת ה’. וכל הזמן צריך להיות קשורים לתורה. 

הרב שמואל טל מדגיש תמיד שאנו נמצאים בפלטרין של מלך “ארץ ישראל”, ובתוך הארמון של המלך יש הרבה תפקידים, של ממלכה שהולכת על פי רצון ה’. זה קשור לכל תחומי החיים.  

לא רק שנוכל להסתדר בחיים, אלא כל החיים צריך לבנות מתוך התורה. אין זה “תורה” ו”חיים”, אלא “תורת החיים”. התורה היא המקור לחיים. והמשמעות הזאת היא עצומה.

ה. קנאות לתורה

מכל זה נגזר, שיש כאן הבנה שבעניין של לימוד התורה היא צריכה להיות נקייה, זכה וטהורה. מכל רבב זר, מכל השפעה נוכרית לתורה עצמה. קנאות לתורה. עם כל הפתיחות הרבה לכל מרחבי החיים. “אם יאמרו לך תורה בגויים – אל תאמין”. עיקר החידוש של הרב טל, הוא חזרה על היסוד שהתורה היא המפתח לכל החיים כולם. זה אומר שהשאיפה שלנו ליצור חיים כוללים שמבוססים על התורה הקדושה. חיים שלמים שאינם מושפעים מהשפעות זרות. הבלבול הנוראי שנצר מתוך שרוצים לחבר בין התורה לחיים, רוצים לשתף תרבות תורנית עם הציבור החילוני, יצר בעיה עצומה.

בישיבת תורת החיים, משרישים אל הלב שצריך לדעת שהתרבות שלנו היא רק תורה. 
אנו צריכים לדעת שהתורה צריכה להיות תורה צרופה. וממילא אנו צריכים להיות מאוד ברורים בכל המסגרות, שהכול נובע מתוך תורה.

גלילה לראש העמוד