לצפייה: הדוד והרעיה חלק א'
וידאו

לצפייה: הדוד והרעיה חלק א'

video icon בשיעור זה, הראשון בסדרה, נעסוק במהותו של שיר השירים, ובטיב האהבה בין הדוד לרעיה

לצפייה: הדוד והרעיה חלק ב'
וידאו

לצפייה: הדוד והרעיה חלק ב'

video icon מה פירוש "חולת אהבה", ומה אנו יכולים ללמוד מהדוד לרעיה, על קשר של אהבה

לצפייה: הדוד והרעיה חלק ג'
וידאו

לצפייה: הדוד והרעיה חלק ג'

video icon האם האהבה בין הדוד לרעיה הבשילה, ומהי קריאת הכיוון המעשית שעולה משיר השירים לכל אחד מאיתנו כיום?

לצפייה: הדוד והרעיה חלק ד'
וידאו

לצפייה: הדוד והרעיה חלק ד'

video icon על אהבה מלאכותית, ואהבת ה' לישראל. הרב טל בשיחה נוספת על שיר השירים

לצפייה: הדוד והרעיה חלק ה'
וידאו

לצפייה: הדוד והרעיה חלק ה'

video icon למה לא חזרנו לארץ כשהיה אפשר, ומדוע בניית הארץ נעשתה על ידי חילונים? מדוע ה' לא גואל אותנו ברגע?

לצפייה: הדוד והרעיה חלק ו'
וידאו

לצפייה: הדוד והרעיה חלק ו'

video icon למה הרעיה מבקשת לנשק את הדוד כמו אח? מה פירוש "שימני כחותם על ליבך"?