[[[["field99","equal_to","\u05d4\u05d5\u05e8\u05d0\u05ea \u05e7\u05d1\u05e2"]],[["show_fields","field74,field83"]],"or"],[[["field99","equal_to","\u05d0\u05e9\u05e8\u05d0\u05d9 \u05d0\u05d7\u05e8"]],[["show_fields","field84"]],"or"],[[["field92","equal_to","\u05d0\u05e0\u05d9 \u05de\u05d0\u05e9\u05e8\u05ea"]],[["show_fields","field86,field99"]],"and"],[[["field69","equal_to","\u05ea\u05db\u05e0\u05d9\u05ea \u05d0\u05dc\u05d5\u05dc \u05d1\u05dc\u05d1\u05d3"]],[["show_fields","field93"]],"and"],[[["field69","equal_to","\u05ea\u05db\u05e0\u05d9\u05ea \u05e9\u05e0\u05ea\u05d9\u05ea \u05de\u05dc\u05d0\u05d4"]],[["show_fields","field95"]],"and"]]
1
טופס הרשמה


תכנית
שם
משפחה
מספר ת"ז
כתובת מלאה
פלאפון
דמי רישום - 150 ש"ח

סכום נותר לתשלום עבור תכנית אלול - 1050 ש"ח חד-פעמי
סכום לתשלום עבור תכנית שנתית - 950 ש"ח לחודש
הסדר תשלום

הו"ק/אסמכתאפורמטים אפשריים (jpg,png,pdf)
העלה

אפשרות א: הורדת טופס הו"ק - לחץ כאן

אפשרות ב: ניתן להקים הו"ק דרך כניסה לחשבון הבנק האינטרנטי שלכם, ללא צורך ללכת לבנק.
יש לבחור בתפריט - "הקמת הרשאה" - להכניס את קוד המוסד -28805  והפרטים הנוספים. 
בסוף התהליך תתקבל אסמכתא עם כל הפרטים, אותה יש לשמור בקובץ ( או לצלם מסך) ולהעלות לטופס זה.
Previous
Next
FormCraft - WordPress form builder