[[[["field99","equal_to","\u05d4\u05d5\u05e8\u05d0\u05ea \u05e7\u05d1\u05e2"]],[["show_fields","field74,field83"]],"or"],[[["field99","equal_to","\u05d0\u05e9\u05e8\u05d0\u05d9 (\u05ea\u05e9\u05dc\u05d5\u05de\u05d9\u05dd)"],["field99","equal_to","\u05d0\u05e9\u05e8\u05d0\u05d9 (\u05d4\u05d5\"\u05e7)"]],[["show_fields","field84"]],"or"],[[["field99","equal_to","\u05d0\u05e9\u05e8\u05d0\u05d9 (\u05ea\u05e9\u05dc\u05d5\u05de\u05d9\u05dd)"],["field99","equal_to","\u05d4\u05d5\u05e8\u05d0\u05ea \u05e7\u05d1\u05e2"],["field99","equal_to","\u05d0\u05e9\u05e8\u05d0\u05d9 (\u05d4\u05d5\"\u05e7)"]],[["show_fields","field98,field88"]],"or"],[[["field69","equal_to","\u05e9\u05e0\u05d4 \u05d0'"]],[["show_fields","field93"],["set_value",null,"8500",null,"field117"],["show_fields","field115"]],"and"],[[["field69","equal_to","\u05e9\u05e0\u05d4 \u05d1'"]],[["show_fields","field93"],["set_value",null,"8000",null,"field117"],["show_fields","field115"]],"and"],[[["field108","equal_to","\u05dc\u05d0 \u05e7\u05d9\u05d9\u05dd \u05d4\u05e1\u05d3\u05e8 \u05ea\u05e9\u05dc\u05d5\u05dd"]],[["show_fields","field99"]],"and"],[[["field110","contains","\u05e8\u05d9\u05e9\u05d5\u05dd \u05de\u05d5\u05e7\u05d3\u05dd"]],[["set_value",null,"200",null,"field118"]],"and"],[[["field110","contains","\u05de\u05d6\u05d5\u05de\u05df"]],[["set_value",null,"0.98",null,"field119"]],"and"],[[["field110","contains","\u05d1\u05e0\u05d9 \u05d6\u05d5\u05d2"]],[["set_value",null,"0.9",null,"field121"]],"or"],[[["field110","contains","\u05e2\u05d5\u05d1\u05d3 \u05de\u05d5\u05e1\u05d3\u05d5\u05ea"]],[["set_value",null,"0.9",null,"field120"],["show_fields","field111,field112"]],"and"],[[["field110","contains_not","\u05e2\u05d5\u05d1\u05d3 \u05de\u05d5\u05e1\u05d3\u05d5\u05ea"]],[["set_value",null,"1",null,"field120"]],"and"],[[["field110","contains_not","\u05de\u05d6\u05d5\u05de\u05df"]],[["set_value",null,"1",null,"field119"]],"and"],[[["field110","contains_not","\u05e8\u05d9\u05e9\u05d5\u05dd \u05de\u05d5\u05e7\u05d3\u05dd"]],[["set_value",null,"0",null,"field118"]],"and"],[[["field110","contains_not","\u05d1\u05e0\u05d9 \u05d6\u05d5\u05d2"]],[["set_value",null,"1",null,"field121"]],"and"],[[["field108","equal_to","\u05e7\u05d9\u05d9\u05dd \u05d4\u05e1\u05d3\u05e8 \u05ea\u05e9\u05dc\u05d5\u05dd"]],[["hide_fields","field84,field74,field83,field88"]],"and"],[[["field110","contains","\u05e8\u05d9\u05e9\u05d5\u05dd \u05de\u05d5\u05e7\u05d3\u05dd"],["field110","contains","\u05d1\u05e0\u05d9 \u05d6\u05d5\u05d2"]],[["set_value",null,"0",null,"field118"]],"and"],[[["field110","contains","\u05e8\u05d9\u05e9\u05d5\u05dd \u05de\u05d5\u05e7\u05d3\u05dd"],["field69","equal_to","\u05e9\u05e0\u05d4 \u05d0'"]],[["set_value",null,"300",null,"field118"]],"and"],[[[]],[[]],"and"]]
1
טופס הסדרת תשלום


שנת לימודים
בחר תכנית
שם
icon-user
משפחה
icon-user
מצב משפחתי
no-icon
מספר ת"ז
icon-file-image
תאריך לידה
date_range
כתובת מלאה
icon-home
פלאפון
icon-phone

   סכום לתשלום   -   [(FIELD117-FIELD118)*FIELD119*FIELD120*FIELD121]

מידע על הנחות

הנחת רישום מוקדם -  200 ש"ח. (300 עבור תלמידי שנה א)
הנחת מזומןתשלום אחד - 2%
הנחת בני זוג - 10% (במידה ותינתן הנחת בני זוג לא תינתן הנחת רישום מוקדם)
הנחת עובד יועץ במוסדות - 10%  (מותנה באישור מעסיק)
הנחות

להורדת טופס אישור מעסיק - לחץ כאן

אישור מעסיק
cloud_uploadהעלה
הסדר תשלום
אופן תשלוםאשראי בתשלומים תופס מסגרת, אשראי בהו"ק לא פוגע במסדרת האשראי

הו"ק/אסמכתאפורמטים אפשריים (jpg,png,pdf)
cloud_uploadהעלה

אפשרות א: הורדת טופס הו"ק - לחץ כאן

אפשרות ב: ניתן להקים הו"ק דרך כניסה לחשבון הבנק האינטרנטי שלכם, ללא צורך ללכת לבנק.
יש לבחור בתפריט - "הקמת הרשאה" - להכניס את קוד המוסד -28805  והפרטים הנוספים. 
בסוף התהליך תתקבל אסמכתא עם כל הפרטים, אותה יש לשמור בקובץ ( או לצלם מסך) ולהעלות לטופס זה.
MONEYyour full name
no-icon
סכום מוקדמת
no-icon
הנחת מזומן
no-icon
מוסדות
no-icon
בני זוג
no-icon
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right
FormCraft - WordPress form builder